اهداف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شیراز

 

مقدمه

 این مدیریت به عنوان زیر مجموعه ای از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه  راه اندازی گردیده است. در راستای تسهیل و ارتقاء ارتباط دانشگاهیان با صنعت و جامعه به منظور نیل به خودکفایی، رفع نیازهای صنعت و جامعه و افزایش توانمندیهای اساتید، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه در راستای نیازهای جامعه گام بر میدارد.

اهداف، راهبردها و وظایف بخش ها