دفتر همکاری‌های علمی، صنعتی و فناوری نقطه اتصال حقوقی و تخصصی دانشگاه با دستگاه‌های اجرائی، واحدهای R&D شرکت‌های صنعتی دولتی و غیر دولتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، صنایع کشور و همه‌ سازمان‌هایی است که تعامل با این دانشگاه را هم‌راستا با ماموریت‌های خود تشخیص داده و برای ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات و خدمات سازمان متبوع خویش آماده همکاری های علمی، صنعتی و فناوری با دانشگاه هستند.

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی مدرک تحصیلی تلفن داخلی تلفن مستقیم ایمیل سازمانی
آقای دکتر فرهاد شهریاری مدیر دفتر دکتری ۲۷۷۵ ۳۷۳۵۴۵۲۶ shahriari@sutech.ac.ir
 آقای مهندس حمیدرضا رضایی کارشناس مسئول کارشناسی ارشد ۲۷۷۵ ۳۷۳۵۴۵۲۶ h.rezaee@sutech.ac.ir
آقای بهزاد زارعی  مسئول دفتر فوق دیپلم  ۲۸۴۴ ۳۷۳۵۳۵۰۵ industry@sutech.ac.ir

 

جهت دریافت اطلاعات تماس دفتر مدیریت ارتباط با صنعت و آدرس، به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.