آدرس دفتر: شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، جنب درب خیابان شهید کلانتری، دفتر ارتباط با صنعت

تلفن مستقیم: ۳۷۳۵۳۵۰۵-۰۷۱

فاکس: ۳۷۲۷۷۳۲۸-۰۷

تلفنخانه: ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۷۷۵

ایمیل: industry@sutech.ac.ir

کد پستی: ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

دفتر ارتباط با صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید تا از آخرین برنامه‌ها و اخبارها مطلع شوید: @sutech.industry